19 mayıs atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı

benisendelirttin
19 Mayıs 1919'da mustafa kemal atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
yarın bizim bayramımız. evlerimizde kalmamızın sağlığımızın için en iyisinin olduğu şu günlerde biraz buruk kutlayacağız. bayraklarla caddelerde yürüyeyemeceğiz belki ama balkonlarımızı her milli bayramda olduğu gibi kıpkırmızı türk bayraklarıyla süsleyeceğiz. şimdiden kutlu olsun gençlik bayramı!
zeljko
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
-Mustafa Kemal Atatürk
kutlu olsun.
zeusun torunu
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün samsuna çıkış tarihi ve milli mücadelenin başlangıç tarihi. Bu uğurda canlarını veren, kanlarını döken ve terini akıtan tüm kahramanlara sonsuz teşekkürler. Umarım sonraki 19 mayısı doyasıya kutlarız.
yanaktakirujizi
Bize güvenip ülkenin geleceğini bize bağlayan Atam; Senin yolunda, senin fikirlerinde, senin ışığında yürüyeceğime ant içerim.
Bayramımız kutlu olsun.
frank underwood
19 mayıs cumhuriyet bayramı diye haber yapanların bile olduğu dönemde kalemiz olan bayramdır. atatürk'ün bize verdiği en büyük hediye olan bu cumhuriyet'in gençliğinin ve kurtuluşunun günüdür. her daim, yaşasın cumhuriyet!
meyalmesrukeder
"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol